HÁZTÓL-HÁZIG szolgáltatás vállalási szabályzat

FLOTT Tisztítószalon Kft.

A tisztítási szolgáltatás igénybevételére kizárólag a Megrendelő és a FLOTT Tisztítószalon Kft. között létrejövő vállalkozási szerződés útján kerülhet sor. A vállalkozási szerződés létrejötte a vállalási jegy átvételével és annak aláírásával valósul meg a felek között.

A szerződés a Megrendelő és a FLOTT Tisztítószalon Kft. között a szolgáltatás igénybevételének idejére, az alábbi feltételekkel jön létre:

 1. Mind a száraz, mind a nedves textiltisztítás szakszerű és kímélő módon kerül kivitelezésre cégünk ruhatisztító üzletében (9700 Szombathely, Kossuth L. utca 19.), a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályozásának figyelembe vételével és annak betartásával. Bármely eljárással történő tisztítás az érvényes magyar előírások alapján történik. Cégünk fenntartja a közvetített szolgáltatás igénybevételének jogát.
 2. A FLOTT Tisztítószalon Kft. a HÁZTÓL-HÁZIG szolgáltatását 2020. 04. 13-tól teszi

elérhetővé a lakosság számára.

 • A HÁZTÓL-HÁZIG szolgáltatás csak 4 000 Ft értékű megrendelés felett vehető igénybe.
 • A HÁZTÓL-HÁZIG szolgáltatás kizárólag Szombathely közigazgatási területén belül, egységesen 590 Ft szállítási költség megfizetése ellenében vehető igénybe.
 • A HÁZTÓL-HÁZIG szolgáltatás igénybevételére online megrendelés útján kerülhet sor, a FLOTT Tisztítószalon Kft. hivatalos weboldalán, a www.flott-tisztitoszalon.hu oldalon. A megrendelés űrlapján az alábbi adatok kitöltésére van szükség:
  • Megrendelő neve
  • Megrendelő e-mail címe
  • Megrendelő telefonszáma
  • Textíliák felvételének pontos helye
  • Textíliák leadásának pontos helye
  • Tisztítandó textíliák típusa
 • Fizetési mód
  • Egyéb megjegyzés

A megrendelés során a Megrendelő köteles elfogadni a vállalkozó Adatkezelési tájékoztatóját, valamint a HÁZTÓL-HÁZIG szolgáltatás vállalási szabályzatát. Amennyiben ezekkel nem ért egyet, azokat nem fogadja el, úgy a szolgáltatás nem vehető igénybe.

A megrendelést követően a Megrendelő az általa megadott e-mail címre visszaigazoló

e-mailt kap.

 • Amennyiben az online megrendelésre nincs mód, úgy a vállalkozás fogadja telefonos úton (94/319-381) is a beérkező megrendeléseket, amely során ugyanezen adatok megadása mellett vehető igénybe a szolgáltatás. Az Adatkezelési tájékoztató és a HÁZTÓL-HÁZIG szolgáltatás vállalási szabályzata ez esetben a tisztítandó textíliák átvételekor kerül elfogadásra egy erre a célra kijelölt nyomtatványon.
 • A kedd éjfélig beérkező rendelésekért az adott hét csütörtökén délelőtt 8:00-10:00 óra között megy ki a futár, míg a szombat éjfélig leadott rendeléseket hétfő délelőtt 8:00- 10:00 között szállítja el.
 • A HÁZTÓL-HÁZIG szolgáltatásunk bevállalási ideje egységesen 1 hét, expressz tisztítás 25% felár ellenében kérhető. Expressz tisztítás esetén a csütörtökön elhozott textíliát a futár már hétfőn, míg a hétfőn elhozott textíliát már csütörtökön visszaviszi a Megrendelőhöz.
 • A feltekert állapotában 2 méternél hosszabb szőnyegek tisztítását kizárólag üzletünkben vállaljuk be, azokra a HÁZTÓL-HÁZIG szolgáltatás nem vehető igénybe.
 • A textíliák átadás-átvételének folyamata a szállítói átvétellel indul, amely során a futár az előzetes megrendelés alapján ellenőrzi a mennyiségi és minőségi jellemzőket, majd ezt követően az aláírt bevállaló jeggyel egyszerre egy zsákba gyűjti a tisztítandó textíliákat. A szállító szakmai kérdésekben nem dönthet, a tisztítás részleteiről tájékoztatást nem adhat, ezekkel kapcsolatosan érdeklődni a vállalkozás hivatalos e-mail címén az info@flott-tisztitoszalon.hu címen lehet.
 • A szállítást végző futár a személyes átvétel során a mindenkor érvényes szabályoknak megfelelően, tisztességesen, az alapvető személyi és higiéniás szabályok betartásával jár el.
 1. A textíliák átadás-átvételének folyamata a szakmai átvétellel és a textíliák tisztítás előtti felülvizsgálatával folytatódik, melyre a futár beérkezését követően üzletünkben (9700 Szombathely, Kossuth L. utca 19.) kerül sor. A befogadott és átvett textíliák típusának, árának és súlyának pontos meghatározására ekkor kerül sor a szakavatott munkatársak és egy hitelesített digitális mérleg által.
 2. A szakmai felülvizsgálat során a textíliákon észlelt esetleges hibákról, szennyeződésekről és/vagy a textíliák tisztításának túlzott kockázatáról és az ennek kapcsán felmerülő többletköltségekről (kisebb javítások, nagyon erős szennyeződések miatti felár) a FLOTT Tisztítószalon Kft. elektronikus úton értesíti a szolgáltatás Megrendelőjét a megadott e-mail címen.
 3. A szakmai átvételt követően elektronikus formában kiállított díjbekérőt küldünk a megrendelés során megadott e-mail címre, amely fizetési módtól függetlenül tartalmazza a tisztítási szolgáltatás pontos ellenértékét, a textíliák típusát és mennyiségét. Amennyiben a Megrendelő ezzel nem ért egyet, azt lehetősége van 24 órán belül jelezni elektronikus úton az info@flott-tisztitoszalon.hu e-mail címen. Amennyiben visszajelzés nem érkezik, úgy a FLOTT Tisztítószalon Kft. automatikusan elfogadottnak tekinti azt és elvégzi a tisztítási szolgáltatást, amelynek ellenértékére ezt követően jogosulttá válik.
 4. A FLOTT Tisztítószalon Kft. nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek a behozott textíliák minőségétől függenek és amelyek egy szakember által végzett áruátvétel alapján nem felismerhetőek, így például az átvett anyag rejtett hibáiért, így különösen, de nem kizárólagosan a szövés és varratok nem kielégítő szilárdságáért, festéséért és nyomásáért, elszíneződéséért, korábbi szakszerűtlen kezeléséért.
 5. A tisztítási szolgáltatást a FLOTT Tisztítószalon Kft. mindig a gyártó által bevarrt tisztítási útmutató (textil-kresz) szerint végzi el. Amennyiben nem található a textíliában tisztítási útmutató, a FLOTT Tisztítószalon Kft. kizárólag felelősség nélkül vállalja valamennyi szolgáltatás elvégzését. A textil-kresz tartalmától eltérő kezelést a FLOTT Tisztítószalon Kft. csak a Megrendelő elektronikus úton történő beleegyezésével vagy kifejezett kérésére minden esetben felelősség nélkül vállalja.
 6. Gombok, csatok, zipzárak, válltömések, márkajelzések, egyéb díszítések állapotáért és meglétéért, valamint az ezek bármelyike által okozott károkért, illetve a ruházatban felejtett tárgyakért, értékekért a FLOTT Tisztítószalon Kft. semmilyen felelőséget nem

vállal. Ez érvényes az olyan tisztítandó ruhára, amely nem vagy csak korlátozottan tisztítható vagy mosható anyagokat tartalmaz, illetve ha a ruhadarab kezelési utasítása nem megfelelő, ha a kezelési utasításból az anyag összetétel jelzésének bármelyike hiányzik.

 1. A különböző szolgálatásokat és az egyes szolgáltatások bruttó árait az üzletünkben (9700 Szombathely, Kossuth L. utca 19.) kifüggesztett árlista tartalmazza részletesen, illetve elérhetőségeinken adunk pontos tájékoztatást ezekről. Az előzetes tájékozódás segítésére a megrendelőfelületen a népszerű termékek árát feltüntettük. Az árak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA).
 2. Az átvett textíliák pontos ellenértékéről a szállítást végző futár tájékoztatást nem adhat, erről a Megrendelő a rendelési felületen vagy a vállalkozó hivatalos e-mail címén az info@flott-tisztitoszalon.hu címen tud tájékozódni.
 3. A FLOTT Tisztítószalon Kft. bizonyos megrendeléseknél felár megfizetését kérheti a Megrendelőtől. Ezen esetek a következők:
  1. nagyon erős szennyeződések esetén 25% felár
  1. 3 cm-nél vastagabb matrachuzatok esetén 50% felár

Amennyiben a Megrendelő ezen többletköltségek megfizetésétől elzárkózik, a FLOTT Tisztítószalon Kft. a tisztítási szolgáltatást megtagadhatja, ebben az esetben a Szombathely területén felszámított 590 Ft szállítási díj ellenében a futár visszaszállítja a textíliát a Megrendelőnek.

 • A FLOTT Tisztítószalon Kft. a megrendelés során megadott fizetési módnak megfelelően jár el a szolgáltatási tevékenység ellenértékének rendezése kapcsán. Az előre utalási fizetési mód során elektronikus díjbekérőt, majd az összeg kiegyenlítése után elektronikus számlát küldünk a Megrendelőnek. A kitisztított textíliák kiszállítására csak a díjbekérőn szereplő összeg átutalással történő kiegyenlítése után kerül sor. A készpénzben történő fizetést a Megrendelő a kitisztított textília visszaszállításakor, a futárnál köteles megfizetni a tételes pénztárblokk alapján.
 • A kitisztított textíliák kiadására csak a bevállaló jegy futárnak történő bemutatásával kerülhet sor. A bevállaló jegy felmutatója jogosult a kitisztított textília átvételére, az átvevő személyazonosságát a FLOTT Tisztítószalon Kft. nem vizsgálja.
 • A kitisztított textíliák visszaszállítását és a Megrendelő általi átvételét követően reklamációra nincs mód, ezért kérjük a textíliák átvételkori ellenőrzését.
 • A kitisztított textíliák visszaszállítására a megrendelést követő 1 hét múlva kerül sor. A hétfőn elszállított textíliákat következő hét hétfőn 8:00 és 10:00 között, míg a csütörtökön elszállított textíliákat következő hét csütörtökön 8:00 és 10:00 között viszi vissza a futár a Megrendelőnek.
 • A kitisztított textíliák visszaszállításának időpontja kapcsán felmerülő változtatási igényt a Megrendelő köteles elektronikus úton az info@flott-tisztitoszalon.hu címen jelezni.
 • Amennyiben a visszaszállítás meghiúsul, az át nem vett textíliákat a FLOTT Tisztítószalon Kft. 6 hónapig megőrzi és tárolja, ezalatt a Megrendelő a bevállaló jegy felmutatásával átveheti a 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 19. szám alatt, ezt követően a vállalkozó jogosult azokat tetszőleges szociális intézmény számára felajánlani.
 • Az esetleges felmerülő tisztítási reklamációt, illetve panaszokat a Megrendelő és a FLOTT Tisztítószalon Kft. között létrejött szerződéses viszonyra vonatkozó jogszabályi feltételekkel fogadjuk el. Reklamációt a textíliák átvételekor jegyzőkönyv felvételével, de legkésőbb az átvételt követő 48 órán belül tudunk elfogadni, ám kizárólag abban az esetben, ha a textíliát a tisztítást követően nem viselték.
 • A felek a vitás eseteket elsősorban szóbeli megegyezéssel, személyesen rendezik. Szóbeli panasz bejelentése esetén a FLOTT Tisztítószalon Kft. azonnal kivizsgálja és lehetőség szerint orvosolja azt. A Megrendelő írásbeli panaszt a vállalkozás üzletében (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 19.) elhelyezett Vásárlók könyvében tehet. A megrendelői bejegyzéseket a FLOTT Tisztítószalon Kft. 30 napon belül kivizsgálja és megválaszolja.
 • Az esetlegesen felmerülő kártérítési igény esetén a FLOTT Tisztítószalon Kft. a tisztítás árának legfeljebb tízszeresét fizeti meg a Megrendelő számára.
 • A FLOTT Tisztítószalon Kft. a szolgáltatási tevékenység kapcsán létrejövő vállalkozási szerződés során felmerülő adatokat a mindenkor hatályos Adatkezelési tájékoztatójában leírtaknak megfelelően kezeli.

Érvényes: 2020. 04. 13-tól

Bezár